Okresowe badania szczelności instalacji gazowych

Prawo Budowlane w Polsce jasno definiuje, że właściciel lub zarządca nieruchomości musi organizować okresowe badania szczelności instalacji gazowych w tym przewodów kominowych dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.

Kontrole dotyczą stanu technicznego całego systemu i pozwalają na wychwycenie ewentualnych usterek, które mogłyby być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Na zakończenie przeglądu wystawiamy dokument objaśniający przebieg prac, poczynione ustalenia, a także ewentualne uwagi co do napraw czy modernizacji.

Okresowe badania szczelności instalacji gazowych należy przeprowadzać przynajmniej raz lub dwa razy w roku, jeśli mówimy o obiekcie o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych.

 

Zakres kontroli gazowniczej

Uprawniony specjalista z naszej firmy przeprowadza kontrole gazownicze w kompleksowym zakresie. Sprawdzane są:

  • dostępność do zaworów i kurków,
  • stan techniczny przyłączy,
  • stan osłon, w jakich umieszczone są przewody,
  • sposób działania piecyka, kuchenki i innych urządzeń na gaz,
  • sposób podłączenia gazomierzy oraz całej armatury.

 

Okresowe badania szczelności instalacji gazowych mają na celu minimalizowanie ryzyka eksplozji i innych zniszczeń wynikających z normalnej eksploatacji całego systemu. W tej pracy liczy się precyzja, dlatego korzystamy z zaawansowanych urządzeń pomiarowych, które pozwalają uzyskać bardzo dokładne pomiary. Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli jest certyfikat, jaki wystawiamy klientom.

Dokręcanie nakrętki