Kontrola wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Świeże powietrze w domu to zasługa odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej wentylacji. Nie wystarczy jednak tylko zainstalować system, aby cieszyć się dobrym mikroklimatem panującym we wnętrzach. Trzeba też pamiętać o regularnych kontrolach wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, którą przeprowadza nasz zakład usług kominiarskich.

Zajmujemy się przeglądami, które w świetle prawa są obowiązkowe i dotyczą ochrony przeciwpożarowej budynków. Wszelkie znajdujące się w nich urządzenia techniczne muszą być kontrolowane w ustalonych odstępach czasu (tu zastosowanie mają też zalecenia producentów). Te czynności realizują kominiarze z uprawnieniami, którzy na koniec wystawiają stosowny certyfikat.

 

Przeglądy wentylacji

Ustawa Prawo Budowlane przewiduje kontrole wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Jest ona bezpośrednio związania z funkcjonowaniem przewodów kominowych, dlatego jej wykonanie powierza się kominiarzowi.

W ramach realizowanej usługi wykonujemy następujące czynności:

  • badanie drożności przewodów oraz tego, czy są prawidłowo podłączone,
  • sprawdzanie, w jakim stanie są kratki, drzwiczki rewizyjne, łączniki rur,
  • weryfikowanie, czy obieg powietrza jest prawidłowy i czy ilość powietrza, jaka przez niego przepływa jest wystarczająca (biorąc pod uwagę metraż obiektu),
  • kontrolowanie stanu technicznego pozostałych elementów infrastruktury, tj. przewodów, wylotów, kominów nad dachem.

 

Oprócz kontroli czyścimy też kanały w wentylacji mechanicznej, sprawdzamy kondycję czerpni i wyrzutni powietrza.

Pracownik bada stan wentylacji