Inwentaryzacja przewodów kominowych

Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych to ważna czynność, która pozwala poznać stan techniczny tej części nieruchomości. To ważne zarówno przy bieżącej eksploatacji budynku, jak również przy planowanym remoncie, przebudowie lub pracach naprawczych. Inwentaryzacja obejmuje nie tylko sam przewód, ale też wykonane przyłącza oraz podpięte do niego urządzenia grzewcze i systemy wentylacyjne. Jak się okazuje, prawidłowe działanie komina, jego czystość i szczelność mają ogromne znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa domowników, a także jakości powietrza.

 

Co obejmuje inwentaryzacja?

Zlecając nam przeprowadzenie inwentaryzacji przewodów kominowych, możesz liczyć na to, że czynności wykonamy sprawnie, terminowo i dokładnie. W pracy korzystamy z nowoczesnych urządzeń pomiarowych, takich jak kamera inspekcyjna. Na prezentowanym obrazie widzimy dokładnie budowę przewodów, występowanie skosów, zwężeń, drutów, belek stropowych. To niezwykle istotne przy planowaniu prac remontowych lub naprawczych.

Ponadto dzięki kamerze możemy ustalić, czy wewnątrz komina nie zalega gruz, nie jest założone gniazdo ptaków i szkodników, a także jak daleko sięgają przewody. Na tej podstawie:

  • oceniamy drożność na wysokości wszystkich kondygnacji budynku,
  • sprawdzamy ilość podłączeń do komina i ich stan,
  • wyłapujemy ewentualne nieprawidłowości w podłączeniach,
  • ustalamy miejsca do wykonania nowych podłączeń,
  • wykonujemy szkice wraz z dokładnymi opisami,

 

Dzięki pozyskaniu dokładnych danych i ich opisaniu ustalamy, w jaki sposób mogą przebiec prace. Pozwala to uwzględnić rozmieszczenie podłączeń i zaplanować montaż urządzeń grzewczych oraz wentylacyjnych.

Kominiarz sprawdza stan komina