Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych

Dla prawidłowej pracy, bezpieczeństwa domowników oraz w trosce o jakość powietrza wymagane jest przeprowadzanie czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych. To zadanie, które realizujemy dla naszych klientów kompleksowo wraz z drobnymi czynnościami porządkującymi czy naprawczymi.

Polskie prawo nakłada na zarządców nieruchomości obowiązek regularnego usuwania zanieczyszczeń osiadających w kominach. Częstotliwość oraz zakres czynności są zależne od tego, jakie palenisko znajduje się w domu i rodzaju stosowanego paliwa.

 

Zakres usług porządkowych

Oferujemy czyszczenie i konserwacje przewodów kominowych:

  • dymowych, tj. opalanych paliwem stałym, głównie węglem lub drewnem. Usuwamy z nich pyły, sadzę, a także nagromadzoną parę wodną,
  • spalinowych, tj. opalanych paliwem gazowym lub płynnym,
  • wentylacyjnych, które są elementem systemu wentylacyjnego. Skupiamy się ma czyszczeniu kratek w częściach nawiewnych i wywiewnych, a także wyciągów.

 

Choć w polskim prawie ustawodawca reguluje częstotliwość wykonywania czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych, my zachęcamy aby robić je tak często, jak to możliwe. W ten sposób unikniesz nieprzyjemnych sytuacji podczas kontroli, zadbasz o komfort pracowników, domowników czy klientów restauracji.

Po wykonaniu prac opracowujemy dokument potwierdzający ich przeprowadzenie.

Kominiarz czyści komin