Określona kontrola przewodów kominowych

Przeglądy techniczne nieruchomości mieszkalnych czy użytkowych to obowiązek każdego właściciela. Jako zarządca obiektu musisz pamiętać o określonej kontroli przewodów kominowych, którą zleca się kominiarzowi. To czynność regulowana przez zapisy polskiego prawa budowlanego, a konkretniej artykuł 62. Zgodnie z nim przynajmniej raz w roku musisz zlecić przegląd, a także oczyszczanie wnętrza komina z sadzy. To ważne z perspektywy troski o jakość powietrza, ale też ze względu na bezpieczeństwo domowników.

Również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nakłada obowiązek regularnego kontrolowania jakości przewodów kominowych, badanie ich szczelności oraz czystości. Dlatego, chcąc działać zgodnie z prawem, ale też mając na uwadze troskę o środowisko i dobro osób użytkujących nieruchomość, skontaktuj się z nami.

 

Zakres usług kominiarskich

W kwestii określonej kontroli przewodów kominowych wykonujemy szereg czynności ukierunkowanych na:

  • sprawdzanie drożności i przebiegu przewodów kominowych,
  • badanie szczelności komina,
  • testowanie, w jakiej kondycji są urządzenia podłączone do przewodów kominowych,
  • sprawdzanie stanu technicznego części komina wystającej ponad dach.

 

Po zakończonych czynnościach wystawiamy protokół, który potwierdza przeprowadzanie określonej kontroli przewodów kominowych. W dokumencie znajdują się szkice wraz z opisami rysunków technicznych i adnotacje o ewentualnych usterkach do usunięcia.

Konserwacja komina